Adoptieprocedure

Wij zullen bij het plaatsen van onze honden zorgvuldig en uitgebreid te werk gaan.  Het belang van onze honden komt steeds op de eerste plaats!

Heeft één van onze hondjes uw hart gestolen en wenst u hem of haar te adopteren? 

Lees hierbij dan even onze adoptievoorwaarden, u kunt deze hiernaast downloaden in pdf formaat.
Gaat u akkoord met onze voorwaarden dan kunt u de vragenlijst (eveneens te downloaden in pdf) ingevuld terug mailen naar sylvia.vandenberghe@telenet.be

 

Deze lijst geeft ons een beeld van uw gezinssituatie en uw leefomgeving, zodat wij kunnen nagaan of de hond een match met uw gezin kan zijn.  Het invullen van deze vragenlijst brengt voor beide partijen geen enkele verplichting met zich mee en is louter informatief!

Indien we denken dat de hond bij uw gezin zal passen, dan nemen we contact met u op voor een huisbezoekje.  Zo krijgt u de kans om onze organisatie te leren kennen, om al uw vragen te stellen en kunnen wij zien of de nieuwe leefomgeving voor de hond voldoende veilig en aangepast is naar zijn/haar noden en behoeften.

Wanneer het huisbezoek positief is en de hond verblijft reeds in opvang in België, dan kunt u kennis maken in samenspraak met het opvanggezin.

Na betaling van het voorschot van 150 euro op rekeningnummer BE63 0017 3087 8508 (voorschot op de inentingen, chip, castratie/sterilisatie, …) wordt de hond voor u gereserveerd.

Wanneer de hond nog in het buitenland verblijft, dan regelen wij zo snel mogelijk een transport.  Hou hierbij rekening met 4 tot 12 weken.
Verblijft de hond reeds in België, dan wordt in samenspraak met het opvanggezin een datum afgesproken dat het hondje kan opgehaald of eventueel gebracht worden.

De overige 145 euro adoptiebijdrage kan voldaan worden bij afgifte van het adoptie contract en het paspoort van de hond.


OPMERKING: Indien wij verschillende aanvragen hebben voor een hond, dan gaan wij NIET uit van het principe “first come – first served”.  Alle aanvragen zullen grondig bekeken worden en er wordt steeds gekozen in het belang van de hond.


Ook NA de adoptie kunt u steeds bij ons terecht met uw vragen, aarzel nooit om contact met ons op te nemen.

 

Nu kan het natuurlijk zijn dat er aanpassings- en gedragsproblemen ontstaan,  niemand is volmaakt, wij niet, u niet en gelukkig de hond ook niet. Om u te helpen bij deze problemen heeft FFSHP een coördinator nazorg, die u kan helpen met adviezen en tips. Onze coördinator  overlegt indien nodig met een gedragsdeskundige. Echter, onze adoptanten wonen over gans België,  de nazorg  kan zich dus alleen beperken tot steun en tips per telefoon en/of per mail.


Zoals u weet worden vele problemen met  honden veroorzaakt door onszelf, door de signalen die wij (ongewild en onbewust) aan onze hond geven of door onze reactie op situaties die de hond meekrijgt. Een hond “praat” met zijn lichaam, observeert ons en reageert daarop. Dit betekent dat soms de tips per telefoon of per mail niet voldoende zullen zijn. In dat geval zal de coördinator nazorg u doorverwijzen naar een gedragsdeskundige die bij u langs kan komen, echter de kosten hiervoor zullen voor uw eigen rekening  zijn.


In het algemeen houden wij de regel aan u gedurende een maand te begeleiden, is er na deze termijn  geen enkele vooruitgang of verbetering te zien, dan  zullen wij u doorverwijzen naar een deskundige ter plaatse. Het belang van de hond dient voorop te staan en wij gaan ervan uit dat onze adoptanten de verantwoording zullen nemen voor de hond die zij zelf vrijwillig hebben gekozen.


Wij hopen op uw begrip daar onze coördinator niet altijd de telefoon op kan nemen, bijna al onze vrijwilligers  hebben ook een betaalde voltijdse job. Wanneer u een mail stuurt wordt u in principe binnen één dag gebeld/gemaild.


Het opnemen van contact met onze coördinator nazorg valt onder verantwoordelijkheid van de adoptant, ook tijdens de maand van begeleiding.  

 

BELANGRIJK: Van zodra het hondje bij u woont, ga zo snel mogelijk langs bij uw dierenarts om de chip op uw naam over te zetten.